BRANDING DESIGN

Identitate vizuală

Conceptual, identitatea este expresia grafică a filosofiei și valorilor asumate de o companie, definind stilul vizual al acesteia, ca ansamblu original, unitar stilistic, adaptat cromatic și perfect coerent al elementelor ce îl compun.

Elementele grafice care definesc identitatea organizațională, atunci când sunt folosite corect și consecvent, comunică subtil și extrem de eficient, mesajul derivat din strategia de comunicare, conferă distincție, recognoscibilitate, încredere și respect, având - în plus - și un impact motivațional asupra propriei echipe.

Logoul - ca element principal de identitate vizuală - reprezintă grafic, într-o manieră simbolică, originală și creativă, esența conceptului care stă la baza strategiei de comunicare.

Fiind primul instrument de marketing cu care potențialii clienți intră în contact, importanța logoului este vitală: el trebuie să fie perceput ca atractiv, agreabil, unic, ușor recognoscibil și să inspire încredere și profesionalism.

BRANDING DESIGN

Ghiduri de branding

Ghidurile de branding (brand books) conțin descrieri detaliate ale elementelor de identitate vizuală și exemple concrete de utilizare a lor în cele mai frecvent folosite mijloace și forme de comunicare și pe diferite tipuri de suport.

Ghidurile conțin, de asemenea, și exemple de utilizare eronată a acestora, ca formă, poziție, proporții, încadrare sau cromatică.

Importanța ghidurilor de branding derivă din necesitatea folosirii elementelor grafice în mod unitar și consecvent, în toate cazurile, de către toate departamentele și cu respectarea tuturor specificațiilor, condiție imperativă din perspectiva construirii identității de brand în timp.