Camera Agricolă Județeană Teleorman

Website Php/Mysql, auto-administrare

Camera Agricolă sprijină - prin mijloace și instrumente specifice - dezvoltarea agriculturii și comunității rurale din județul Teleorman.

Camera furnizează producătorilor agricoli consultanță tehnică, economică, de marketing și managerială, îi identifică pe potențialii beneficiari ai programelor de dezvoltare agricolă rurală, oferindu-le asistență în elaborarea și implementarea proiectelor, contribuie la promovarea, constituirea și dezvoltarea formelor asociative ale producătorilor agricoli și realizează studii și analize în vederea identificării nevoilor de materiale informative de specialitate.

Site-ul creat pentru Camera Agricolă Județeană Teleorman este un excelent mijloc de promovare a activităților proprii și - în egală măsură - un instrument eficient de lucru pentru atingerea obiectivelor vizate.

Conținutul site-ului este administrat de specialiștii instituției, prin intermediul sistemul de management backStage® cms.

Folio