IGTrain project

Website Php/Mysql, administrare integrală, logo, brand book

IGTrain a fost un proiect european derulat în scopul creșterii nivelului de ocupare și îmbunătățirii pozițiilor pe piața muncii pentru persoanele de peste 50 de ani, prin includerea în programe de învățare pe tot parcursul vieții, oferirea de competențe la locul de muncă, transfer intergenerațional de cunoștințe, toate acestea fiind complementare aptitudinilor profesionale inițiale.

Consorțiul implicat în proiect a apelat la noi pentru dezvoltarea site-ului web, obiectivele fiind atât prezentarea acțiunilor organizate, cât și oferirea unor instrumente de lucru în comun pentru echipele implicate și, totodată, ne-a fost încredințată concepția și realizarea elementelor de identitate vizuală a organizației, precum și elaborarea brand book-ului.

Am realizat un site complex, cu un puternic caracter vizual, care să răspundă tuturor acestor imperative și care - totodată - să ofere un grad mare de accesibilitate, adresându-se unor categorii de persoane nu foarte experimentate în folosirea browserelor web. Pentru persoanele implicate am creat o zonă privată cu acces pe bază de autentificare, punându-le la dispoziție un spațiu securizat pentru lucrul în comun și transferul intra-organizațional al informațiilor și documentelor.

Succesul colaborării cu consorțiul IGTrain ne-a deschis - de-a lungul timpului - noi și noi perspective de lucru, oferindu-ne șansa de a ne implica în designul și tipărirea materialelor de promovare a organizației: pliante în mai multe versiuni de limbă, mape de prezentare etc.

Proiectul s-a încheiat în anul 2016.

Folio