Serviciul de Cooperare Internă și Internațională Teleorman

Website Php/MySql, administrare integrală, logo

Serviciul de Cooperare Internă și Internațională este organizat și funcționează ca serviciu public cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Obiectivele principale ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională Teleorman sunt:

  • să producă un flux direct și continuu de informație;
  • să creeze oportunități efective de colaborare cu alte autorități locale și structuri europene;
  • să faciliteze și să profesionalizeze accesul la fondurile comunitare.

Site-ul realizat pentru Serviciul de Cooperare Internă și Internațională Teleorman este unul elegant și sobru, adaptat structural și cromatic rigorilor specifice comunicării oficiale.

 

SCII Teleorman

Folio